11-12 May, Plovdiv, Bulgaria

TuxCon 2024 ще се проведе на 11-12 май 2024.

TuxCon is an annual event about free and open source software and hardware. The entrance is free for all visitors. TuxCon is a community event and it is organized by volunteers. The twitter hashtag of the event is #TuxCon.

The conference is scheduled during the first day of the event (Saturday, 11 May 2024). Workshops and unconference will take place at Olimex training during the second day of the event (Sunday, 12 May 2024).

See you soon! For any inquiries please contact us at info@tuxcon.mobi

Time Left Until TuxCon 2024
0 days 0 hours 0 minutes 0 seconds

About Us

TuxCon 2024 ще се проведе на 11-12 май 2024 в Пловдив.

TuxCon е ежегодна конференция организирана от доброволци с цел да популяризира в Пловдив проекти, реализирани с помощта на свободен хардуер и софтуер с отворен код, както и да бъде форум за обмен на идеи и добри практики в ИТ областта.

TuxCon 2024 will be held on 11-12 May in Plovdiv, Bulgaria

TuxCon is an annual event about free and open source software and hardware. The entrance is free for all visitors. TuxCon is a community event and it is organized by volunteers. The twitter hashtag of the event is #TuxCon.

Schedule

TuxCon 2024 (11 май 2024)

Технически Университет, филиал Пловдив ул. "Цанко Дюстабанов" №25, Пловдив

час зала 1 зала 2
11:00 - 11:30 Мирослав Петров
Does it Matter? 🇧🇬
Кирил Диманов
Литиево йонни батерии устройство начин на свързване безопасност. 🇧🇬
11:35 - 12:05 Ivan Donev
Quick IoT development with iot.cafe 🇬🇧
Ангел Георгиев
Образование с отворен код / Open Source Education 🇧🇬
12:10 - 12:40 Атанас Бунчев
Docker контейнери с Balena на вградени Linux устройства 🇧🇬
Ралица Костадинова
Една задача - много платформи, много задачи - една платформа 🇧🇬
12:45 - 13:00 Садика Хасан
Създаване на Linux дистрибуция и C/C++ SDK за Raspberry Pi 🇧🇬
Станислав Дечев
Автоматизацията в нашето ежедневие 🇧🇬
13:00 - 14:00 Обяд / Lunch
14:00 - 14:30 Владимир Конушлиев
От картон и маркер, до Raspberry + MQTT - еволюцията на една хоби система за времеизмерване 🇧🇬
Tiberiu Turbureanu
Reinventing a decade-old GNU/Linux-libre compatible hardware shop 🇬🇧
14:35 - 15:05 Цветан Узунов
Open source индустриални Linux компютри с NXP i.MX8 🇧🇬
Антон Оруш
Витоша - първият български компютър 🇧🇬
15:10 - 15:40 Самуил Господинов
Приложение на 3D принтирането в производството 🇧🇬
Веселин Сладков
Building portable cycle-stepped emulators for retro computers. 🇬🇧
15:45 - 16:15 Marian Marinov
Implementing PassKeys into your web application 🇧🇬
Paul Robson
The Neo6502 : Retrocomputing for the masses, not the classes 🇬🇧
16:20 - 16:30 Marian Marinov
How to monitor your pool metrics... or not! 🇧🇬
16:40 - 17:20 Lightning talks🇬🇧🇧🇬
17:20 - 17:30 Викторина 🇧🇬

TuxCon 2024 (12 май 2024)

Тренировъчна сграда на Olimex, улица "Правда" №2. Отидете до портала на завод "Прогрес" и следвайте карта 1 или карта 2, за да стигнете до сградата. Сградата в OpenStreetMap.

11:00 - 13:00
Работилница за запояване / Soldering workshop

Sponsors

Siteground     Olimex     Cooolbox     Technical University of Sofia - Branch Plovdiv    

Partners

Вътрешен глас     OpenSUSE
        Сандъците - Българският портал за стара техника    

11 May 2024

Plovdiv, Bulgaria
25 Tsanko Diustabanov St,
Plovdiv, Bulgaria

12 May 2024

Olimex Training Building
2, Pravda St.
Plovdiv, Bulgaria